Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku

Jest organizacją działającą od 15 września 1995 roku. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest:

Wspomaganie rozwoju gospodarczego

Rozwój przedsiębiorczości

Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.