Inkubator Przedsiębiorczości

jest sprawdzoną i efektywną formą promocji i wspomagania nowopowstałych firm oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Jego zadaniem jest dostarczanie małym firmom odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą; obsługi biurowej oraz usług wspierających, takich jak doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, księgowe, organizacyjne i techniczne . Inkubator odgrywa kluczową rolę we wspomaganiu firm w dążeniu do przetrwania w pierwszych latach funkcjonowania, gdy są one najbardziej narażone na niepowodzenie. 

 

Głównym celem Inkubatora przedsiębiorczości

jest pomoc nowopowstałej firmie w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Inkubator może aktywnie oddziaływać na rozwój lokalny i tzw. "otoczenie przedsiębiorstw".

 

Działalność Inkubatora  prowadzona jest w dwóch obiektach:

- istniejącego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Al. Wojska Polskiego 499

- w budynku Szpitala Jerozolimskiego przy ul. Armii Krajowej 68 

 

Misją Inkubatora

 jest stała koncentracja ludzi przedsiębiorczych, pomysłów, myśli, wiedzy i środków 

dla realizacji innowacyjnych małych i średnich przedsięwzięć gospodarczych.