Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku w Partnerstwie 

z Towarzystwem Rozwoju Powiśla   

OGŁASZA NABÓR CHĘTNYCH

 do Projektu Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WP na lata 2014 – 2020

Tytuł projektu: Wzmacniamy potencjał na potrzeby branży ICT

Projekt skierowany jest do 100 osób kobiet i mężczyzn w tym osób niepełnosprawnych po 30 roku życia zamieszkałych w województwie pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych powiaty malborski, kwidzyński, sztumski. 

W ramach projektu zapewnimy wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, szkolenia, płatne staże i zatrudnienie dla co najmniej 50% uczestników projektu Specjalistyczne szkolenia z nowoczesnej elektroniki zostaną powierzone instytucji posiadającej wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nadzorowanej przez Kuratorium Oświaty, będącej Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym IPC, posiadającej udokumentowane kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i egzaminów wraz z certyfikacją z nowoczesnej elektroniki (np. metody montażu i napraw pakietów elektronicznych, płyt drukowanych, zasady montażu wiązek kablowych, wymagania dla aplikacji SPACE). Trenerzy przewidziani do realizacji szkoleń będą posiadać najwyższą licencją Master IPC Trainer lub licencję Certyfikowanego Trenera IPC. Osoby te będą dysponować również międzynarodowymi certyfikatami ESA (ang. European Space Agency) CAT 3 i CAT 2.

Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe i wyżywienie podczas szkoleń a po zaliczeniu końcowego egzaminu branżowy imienny Międzynarodowy Certyfikat IPC i Certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczestnicy nabędą następujące kwalifikacje: znajomość zasad  BHP, obsługa elementów elektronicznych, wiedza na temat rodzajów płyt drukowanych, podstawy lutowania, rodzaje spoiw lutująco-rozlutowujących, rodzaje komponentów elektrycznych występujących w technologii PTH i SMT, kryteria montażu elementów przewlekanych i powierzchniowych w tym dla aplikacji działających w przestrzeni SPACE, informacje na temat napraw pęcherzy, wygięć i skręceń, informacje na temat żywic epoksydowych, miksowania i nakładania, praktyczne umiejętności napraw płyt drukowanych w tym laminatu, wad laminatów ,przewodników, pól lutowniczych, instalowania przewodów połączeniowych.

Po szkoleniach zapewniamy Staże zgodnie z wyznaczonymi standardami wskazanymi w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży i/lub Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk oraz w przypadku osób niepełnosprawnych z ustawą z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zapewnimy opiekuna stażystów z ramienia firmy (1 opiekun dla max.3 stażystów). Uczestnicy staży otrzymają stypendium stażowe w wysokości minimum wynagrodzenia za pracę. Zapewnimy organizacja staży zawodowych w firmach woj. Pomorskim z branży ICT (m.in. Flextronics -Tczew, Jabil, Lacroix - Kwidzyn, Huber&Shuner - Tczew, Plati - Kwidzyn, Assel - Gdańsk, PanLink -Tczew, Gdańsk- są to firmy zajmujące się produkcją, montażem elementów elektronicznych) 

Po ukończeniu staży uczestnicy projektu zostaną zatrudnieni na co najmniej 6 miesięcy.

 

Pliki do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

Umowa dla uczestnika Projektu

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 2

oświadczenie uczestnika

oświadczenie uczestnika 2

 

 

Szczegółowe informacje: